Litery 3D w świecie

Litery 3D głównie służą do układania napisów albo do ułożenia logo danej firmy, które dodatkowo są podświetlane, tak aby było z daleka je widać. Często są ode na specjalnej podkładce oraz na maszcie, przez co znak MacDonalda jest widoczny z daleka. Pleksi jest materiałem, którego producenci używają do wytworzenia litery, ponieważ pleksi jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Producenci liter przestrzennych prześcigają się, żeby ich produkty były jak najbardziej trwałe oraz żeby zużywały jak najmniej energii elektrycznej na podświetlenie litery. Najwięcej energii zużywa się nocą, ponieważ część firm pracuje 24/7.